Hợp đồng bảo vệ trường học: những điều phải biết

Bạn là cán bộ trường học, bạn đang có ý định sử dụng dịch vụ bảo vệ của công ty nào đó & chuẩn bị kí kết hợp đồng bảo vệ cho trường học của bạn? Bạn bắt buộc phải nắm bắt những thông tin cơ bản từ luật hiện hành để đảm bảo quyền lợi của mình. Đó là những thông tin gì? Hãy tham khảo ngay từ những chia sẻ sau đây!

Kí hợp đồng bảo vệ trường học cần hiểu biết và nắm được những quy định hiện hành

Những điều cần biết về hợp đồng bảo vệ trường học

Bảo vệ trường học cũng như công việc bảo vệ chuyên nghiệp nói chung, theo khoản 3, điều 1, nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thì đây là một trong những loại hình công việc phải thực hiện theo chế độ hợp đồng tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, giữa đơn vị giáo dục với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ trường học và nhân viên thực thi nhiệm vụ được gắn bó với nhau. Hợp đồng này được ban hành dưới dạng hợp đồng lao động với cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định của Bộ luật lao động 2012 với các điều khoản cụ thể:

  • Thời gian làm việc bình thường của người lao động không quá 8 tiếng/ngàykhông quá 48 tiếng/tuần. Người sử dụng lao động vẫn có quyền yêu cầu người lao động làm việc trên 8 tiếng vào một hay vài ngày bất kỳ nhưng vẫn phải đảm bảo không quá 48 tiếng/tuần.
  • Người lao động được nghỉ tối thiểu 4 ngày/tháng. Tùy vào tình hình thực tế của từng đơn vị sử dụng lao động mà sẽ có những sắp xếp cụ thể khác nhau về ngày được nghỉ cho người lao động. Điều này phải được ghi rõ vào hợp đồng bảo vệ trường học được kí kết giữa các bên.
  • Giống như các ngành nghề khác, nhân viên bảo vệ trường học cũng sẽ được nghỉ lễ, Tếthưởng lương trọn vẹn vào các ngày lễ theo quy định. Nếu những ngày ấy trùng vào ngày nghỉ đã thống nhất trước đó thì họ sẽ được nghỉ bù vẫn hưởng lương.
  • Tùy theo những thỏa thuận về thời gian làm việc, khối lượng công việc cũng như những yêu cầu khác mà các bên đưa ra sự thống nhất về mức lương, chế độ cũng như các mức thưởng, phạt...

Nhân viên bảo vệ trường học được hưởng các quyền lợi theo quy định của Bộ luật lao động 2012

Quá trình kí kết hợp đồng bảo vệ trường học

Quá trình kí kết hợp đồng bảo vệ trường học phải được tiến hành trước sự tham gia đầy đủ của các đơn vị, cá nhân có liên quan (bao gồm đại diện trường, nhân viên bảo vệ trường học hoặc đơn vị dịch vụ bảo vệ trường học). Trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất giữa các bên, biên bản hợp đồng bảo vệ trường học sẽ được ghi lại xem như một bằng chứng về quá trình hợp đồng hình thành.

Hợp đồng này có thể do cơ quan trường học hay đơn vị cung ứng dịch vụ soạn ra hoặc sử dụng mẫu hợp đồng bảo vệ trường học được soạn thảo dựa theo các quy định hiện hành.

Lưu ý khi kí hợp đồng bảo vệ trường học

Trước khi kí hợp đồng bảo vệ trường học, bạn nên lưu ý kỹ những điều trên theo quy định của Bộ luật lao động 2012. Nếu có gì bất thường hay không thỏa thuận được thì nên dừng ngay việc kí kết. Đó là quyền lợi của bạn. Vì thế, không thể vì quyết định nhất thời mà ảnh hưởng cho bản thân về lâu dài.

>>> Xem thêm:

Bảo vệ chuyên nghiệp được huấn luyện những gì? Cần lưu ý gì khi thuê bảo vệ chuyên nghiệp?