Kinh doanh dịch vụ bảo vệ trái phép bị phạt gì?

Việc kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nếu phát hiện địa chỉ kinh doanh dịch vụ bảo vệ trái phép sẽ bị xử phạt năng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng theo dõi bài viết sau!

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hợp pháp là thế nào?

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hợp pháp là khi đáp ứng đủ các điều kiện pháp lí sau:

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hợp pháp

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hợp pháp đem đến lợi ích cao  (Ảnh minh họa)

 1. Là doanh nghiệp
 2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:

 • Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm.
 • Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên.
 • Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ).

Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Hình thức xử phạt đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ trái phép

Tùy vào mức độ và hành vi kinh doanh dịch vụ bảo vệ trái phép mà có mức xử phạt khác nhau:

Chấp hành quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cần chấp hành nghiệm quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Ảnh minh họa)

 • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với nhân viên bảo vệ không mặc trang phục, không đeo biển hiệu hoặc sử dụng biển hiệu trái quy định khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và không có giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp do giám đốc doanh nghiệp cấp.
 • Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với những hành vi sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ chưa qua đào tạo hoặc chưa được cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc đào tạo, sát hạch nhân viên dịch vụ bảo vệ,…
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với việc tuyển dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ hoặc biển hiệu cho nhân viên bảo vệ,…
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cho người khác mượn tên tổ chức, cá nhân để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhưng không ký hợp đồng với cá nhân, tổ chức thuê dịch vụ bảo vệ,…