Trách nhiệm và quyền hạn của bảo vệ bệnh viện theo pháp luật

Tại nước ta, dịch vụ bảo vệ bệnh viện là một phần của dịch vụ bảo vệ nói chung. Do đó, nhân viên bảo vệ bệnh viện cũng phải tuân theo những quy định mà luật pháp đặt ra đối với người làm công việc bảo vệ.

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ bệnh viện

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ, lực lượng bảo vệ nói chung (trong đó bao gồm cả bảo vệ bệnh viện) có trách nhiệm:

 • Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ bệnh viện.
 • Kiểm soát người ra vào, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của bệnh viện, cấp cứu nạn nhân, bắt quả tang người phạm tội và báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất.
 • Phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng.
 • Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn của bệnh viện.
 • Thực hiện các quy định về quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại (nếu có).
 • Hướng dẫn mọi người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trong bệnh viện.
 • Thực hiện những nhiệm vụ cụ thể khác để bảo vệ bệnh viện do người đứng đầu giao phó theo đúng quy định của pháp luật.

dịch vụ bảo vệ bệnh viện

Nhân viên bảo vệ bệnh viện có trách nhiệm kiểm soát người ra vào nơi đây

Quyền hạn của nhân viên bảo vệ bệnh viện

Theo điều 11 Nghị định 06/2013/NĐ-CP, bảo vệ bệnh viện có quyền hạn sau đây:

 • Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, đơn vị và cán bộ, công nhân viên trong đơn vị thực hiện các quy định về an ninh, trật tự theo luật pháp và nội quy của cơ quan.
 • Kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, phương tiện ra vào bệnh viện.
 • Xác minh những vụ việc xảy ra tại đơn vị theo yêu cầu của người đứng đầu bệnh viện hoặc theo yêu cầu của cơ quan công an có thẩm quyền.
 • Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ và báo cáo lại cho cơ quan chức năng.

dịch vụ bảo vệ bệnh viện 2

Nhân viên dịch vụ bảo vệ bệnh viện phải thường xuyên quan sát tình hình an ninh tại nơi làm việc

Là một nhân viên bảo vệ và đặc biệt hơn muốn trở thành bảo vệ chuyên nghiệp thì việc biết và hiểu các quy định của pháp luật về trách nhiệm và quyền hạn của mình là điều cần thiết. Bài viết trên của công ty bảo vệ thăng long đã chia sẻ khá đầy đủ các thông tin mà người bảo vệ cần biết và nên biết. Hi vọng những chia sẻ trên thực sự bổ ích đối với các nhân viên bảo vệ.