Vai trò của người đội trưởng bảo vệ chung cư

Mỗi loại hình dịch vụ bảo vệ đều có đội trưởng, đây là người chỉ huy có trách nhiệm cao nhất trong mục tiêu. Họ có vai trò quản lý về số lượng và chất lượng nhân viên bảo vệ trong bộ phận của mình. Để hiểu rõ hơn về công việc của người đội trưởng trong bảo vệ chung cư, hãy cùng tham khảo bài viết sau!

Nhiệm vụ của đội trưởng bảo vệ

Đội trưởng bảo vệ giống như trưởng phòng, có quyền điều hành các nhân viên trong bộ phận của mình nhưng không được phép chỉ đạo các nhân viên thuộc phòng khác.

Đội trưởng bảo vệ chung cư là người chỉ huy và quản lí nhân viên

Đội trưởng bảo vệ chung cư là người chỉ huy và quản lí nhân viên

Họ chịu trách nhiệm quản lý và điều động theo yêu cầu nhiệm vụ của Công ty bảo vệ chuyên nghiệp phân phối, bao gồm:

  • Đào tạo đội ngũ nhân viên bảo vệ, đặc biệt là nhân viên bảo vệ mới nắm chắc quy trình làm việc, điều lệnh điều lệ của công ty bảo vệ chủ quản, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ thực tế của mục tiêu mình quản lý.
  • Có trách nhiệm cùng công ty tuyển dụng và giới thiệu nhân viên bảo vệ vào làm việc cho mục tiêu của mình làm đội trưởng nhằm đáp ứng tốt nhất về mặt nhân sự phục vụ cho công tác an ninh tại mục tiêu.
  • Thường xuyên họp và trao đổi định kì với đại diện cơ quan chủ quản hàng ngày về tình hình diễn biến và nhiệm vụ của toàn đội, để kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.
  • Tổng hợp số lượng xe, vé xe bằng văn bản, tổng hợp tiền thu được giao nộp và báo cáo cho Ban quản lí chung cư vào đầu giờ sáng hôm sau.
  • Kiểm soát chặt chẽ việc duy trì ca trực của ca trưởng, kịp thời uốn nắn những yếu khuyết điểm trong ca trực, khi đội trưởng không có mặt tại mục tiêu phải giao lại cho ca trưởng là người thay thế mình quản lí và xử lí các công việc liên quan đến đội bảo vệ.
  • Báo cáo tình hình an ninh trong ngày.
  • Có trách nhiệm đào tạo nhân viên mới, phân công ca trực trong ngày qua phần mềm của công ty, phối hợp với phòng hành chính nhân sự nhằm đảm bảo các chế độ của nhân viên bảo vệ với công ty.
  • Tiến hành giao ca hàng ngày cho nhân viên bảo vệ trong đội, kiểm tra tác phong, nhận xét điểm mạnh yếu, phổ biến ca trực.
  • Trong tháng phải họp đội, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ ít nhất một lần cho nhân viên, báo cáo về công ty bằng văn bản.

Tại sao cần phải có đội trưởng bảo vệ chung cư?

Bảo vệ chung cư chính là đem lại sự an toàn cho chính cuộc sống của con người, do đó để công tác bảo vệ tòa nhà hiệu quả hơn, việc xây dựng phương án an ninh phù hợp đồng thời đưa ra quy định nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ tại tất cả các vị trí bảo vệ của tòa nhà.

Tòa nhà, chung cư cần có người đội trưởng bảo vệ

Tòa nhà, chung cư cần có người đội trưởng bảo vệ

Để thực thi và vận hành tốt vấn đề đảm bảo an ninh tại các tòa nhà thì vai trò của người Đội trưởng và Ca trưởng bảo vệ là vô cùng quan trọng.

Một chung cư có người đội trưởng sẽ được bảo vệ chuyên nghiệp hơn, tinh thần trách nhiệm càng cao đồng nghĩa sự an toàn sẽ càng được đảm bảo.

Với những vai trò trên, người đội trưởng thật sự quan trọng và đáng được quý mến. Nếu bạn có nhu cầu thuê dịch vụ bảo vệ chung cư đừng ngần ngại liên hệ đến Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thăng Long.