Công ty Bảo vệ Thăng Long
Gửi trọn niềm tin - an tâm phát triển

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN BẢO VỆ BẮT BUỘC

Sứ mạng ra đời của Công ty bảo vệ Thăng Long là mang đến sự an toàn về con người và tài sản cho Quý khách hàng. Với một Công ty bảo vệ thì sự tinh nhuệ của đội ngũ nhân viên là điều quan trọng hơn cả. Chính vì thế chúng tôi đã xây dựng những chương trình huấn luyện nghiêm ngặt và chuyên nghiệp để giúp nhân viên thường xuyên được rèn luyện những kĩ năng phản xạ, nâng cao thể lực,...

1. Huấn luyện Nhân viên bảo vệ mới

* Thời gian huấn luyện: Nhân viên mới phải trải qua 02 tháng huấn luyện.

* Nội dung huấn luyện Nhân viên bảo vệ:

 • Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty.
 • Giới thiệu nội quy, quy chế lao động công ty.
 • Tuyên truyền văn hoá, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.
 • Luật hình sự, dân sự và luật lao động.
 • Võ thuật đối kháng cơ bản.
 • Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy.
 • Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu.
 • Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng.
 • Huấn luyện Anh văn cơ bản giao tiếp.
 • Huấn luyện tác phong điều lệnh.
 • Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh, an toàn.
 • Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản.
 • Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đối với từng loại hình dịch vụ.

2. Chương trình tái huấn luyện Nhân viên bảo vệ hằng năm

* Thời gian tái huấn luyện hàng năm đối với nhân viên cũ: 02 tuần

* Nội dung huấn luyện:

 • Kiểm tra phát hiện những kiến thức còn thiếu sót của nhân viên.
 • Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ nâng cao.
 • Bổ sung các kiến thức bảo vệ theo kịp nhu cầu thị trường.
 • Huấn luyện cách sử dụng các trang thiết bị mới.
 • Phổ biến tình hình an ninh trật tự và các mánh khóe tội phạm hiện đang xảy ra trong xã hội.

Với những chương trình đào tạo và tái đào tạo như trên, Công ty bảo vệ Thăng Long tin tưởng Quý khách sẽ hoàn toàn hài lòng với dịch vụ bảo vệ và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đã được trang bị đầy đủ từ phẩm chất cho đến trình độ nghiệp vụ của chúng tôi.

>>> Tìm hiểu thêm: Bảo vệ chuyên nghiệp được huấn luyện những gì?