Công ty Bảo vệ Thăng Long
Gửi trọn niềm tin - an tâm phát triển
Nhiệm vụ của từng vị trí trong bảo vệ cao ốc
Nhiệm vụ của từng vị trí trong bảo vệ cao ốc

Nhiệm vụ chung của một dịch vụ bảo vệ cao ốc là bảo vệ an ninh, tài sản cho con người và cả tòa nhà. Tuy nhiên tùy vào nhu cầu sử dụng và quy mô của từng cao ốc mà vị trí nhân viên bảo vệ canh giữ...

Lợi thế khi nhân viên bảo vệ biết Tiếng Anh
Lợi thế khi nhân viên bảo vệ biết Tiếng Anh

Khi nghĩ về nhân viên bảo vệ chúng ta thường nghĩ rằng họ là những người chỉ có sức khỏe chứ học thức thì ít. Quả đúng là như vậy, đó là thực trạng đào tạo nhân viên bảo vệ chung của các công ty...